Imprimir a l'aula

De Wikicide

S'ha de tenir la següent impressora instal·lada:

  • Brother HL-2030
  • Local
  • Port TCP/IP
  • IP 192.168.100.231
  • Protocol LPR
  • Nom de cua: PS-6DBDA9-U3


Per tant a linux l'adreça es: lpd://192.168.100.231/PS-6DBDA9-U3

Eines de l'usuari