Qüestionari - dom1

De Wikicide

 1. Quina creus que és la principal diferència entre una instal·lació domòtica i una convencional, encara que aquesta darrera estigui plena d’automatismes.
 2. Posa dos exemples de cada una de les quatre àrees d’aplicació de la domòtica.
 3. Què vol dir que una instal·lació té topologia de estrella?
 4. Avantatges i inconvenients d’un sistema descentralitzat.
 5. Defineix senyal analògic i senyal digital. Posa un exemple real de cada un.
 6. Posa dos exemples de sensors binaris i dos de sensors analògics. ( Alerta amb els que poden ser dels dos tipus! )
 7. Quines precaucions hem de prendre a l’hora d’instal·lar sensors de gas?
 8. Explica amb l’ajuda d’un dibuix què és un reed-switch i posa un exemple d’ús.
 9. Posa un exemple pràctic d’electrovàlvula NO i una de NC.
 10. Diferència fonamental entre contactor i relé.
 11. Dibuixa el símbol i posa un exemple pràctic de relé temporitzat a la desconnexió.
 12. Què és un sistema de corrents portadors. Explica la tècnica per a transmetre la informació.
 13. Quin problema poden tenir els cables paral·lels amb les altes freqüències?
 14. Perquè alguns cables estan trenats?
Eines de l'usuari