Màquines elèctriques

De Wikicide

Degut a la naturalesa més pràctica d'aquest mòdul i que a Electrotècnia ja s'ha donat els conceptes bàsics, els conceptes s'aniran donant en l'ordre més adient per poder fer les proves al taller.


Contingut

1a. Aval

 1. Tipus de manteniment
 2. Eines més utilitzades
 3. Aparells de mesura
 4. Classes d'aïllament
 5. Repàs del funcionament d'un motor CC
 6. Repàs de les parts d'un motor CC
 7. Equilibrat del rotor
 8. Importància de un entreferro petit
 9. Repàs del funcionament d'un motor AC
 10. Repàs de les parts d'un motor AC
 11. La placa característica d'un motor AC
 12. Interpretació placa - Connexió estrella / triangle
 13. Interpretació i càlculs trifàsics amb les tensions estrella/triangle de la pl.característica
 14. Interpretació placa - Relació parells de pols / velocitat de rotació
 15. Interpretació placa - Rendiment / Pèrdues
 16. Interpretació placa - Triangle de potències
 17. PRACTICA: Muntatge i desmuntage d'una màquina elèctrica - 1
 18. PRACTICA: Mecanització de suports, eixos, politges, etc. - 1
 19. PRACTICA: Full de càlcul de motors AC
 Mínims de la 1a. Aval + Conceptes bàsics d'electrotènia ( 1r. IEA )

2a. Aval

Les pràctiques que anam fent necessiten de molts conceptes bàsics d'electrotènica i motors vists al curs anterior i recopil·lats a la llista de mínims anterior, a més a més es reforcen i amplien alguns temes:


Maniobra

 1. PRACTICA: Marxa / aturada amb pilots- 1
 2. PRACTICA: Motor dues velocitats ( rentadora ) - 1
 3. PRACTICA: Canvi del sentit de gir del motor d'inducció monofàsic - 1
 4. PRACTICA: Canvi del sentit de gir del motor d'inducció trifàsic - 1
 5. PRACTICA: Canvi del sentit de gir i velocitat del motor de rentadora - 1
 6. PRACTICA: Marxa amb polsador / aturada temporitzada - 1
 7. PRACTICA: Arrancador progressiu ATS-01
 8. PRACTICA: Cuenta revoluciones de barrera luminosa
 9. PRACTICA: Mesura de potències a un motor monofàsic carregat
 10. PRACTICA: Variador de freqüència
 11. PRACTICA: Rendiment d'un sistema trafo/motor/generador

Proteccions

 1. PRACTICA: Protecció amb fusibles - 1
 2. PRACTICA: Protecció amb disyuntor - 1
 3. PRACTICA: Protecció amb relé tèrmic - 1

Altres apunts

 1. Control de màquines elèctriques de CC
 2. Control de màquines elèctriques de CA
 3. Apunts per classificar
 4. Tacòmetre estroboscòpic
 5. Temporitzadors
 6. Llistat de pràctiques
 7. Visualitzar pic de corrent amb s'oscil·loscopi
 8. Llista de components per pràctiques/esquemes
Eines de l'usuari