Instal·lacions domótiques

De Wikicide

Contingut

1a. Avaluació

 1. Introducció i definició
 2. De la instal·lació convencional a la domòtica
 3. Arees d’aplicació de les instal·lacions domòtiques
  1. Seguretat
  2. Confort
  3. Estalvi Energètic
  4. Comunicacions
 4. Classificació dels sistemes de control
  1. Centralitzat
  2. Descentralitzat
  3. Distribuït
  4. Topologies de Xarxa
 5. Tipus de senyal
 6. Protocols de comunicació
 7. Elements d'un sistema domòtic
  1. Unitat de control
  2. Sensors
  3. Activadors
  4. Aparells terminals
 8. Suports per a la comunicació
  1. Corrents portadors
  2. Cables específics
  3. Senyals radiades
 9. Diferents sistemes domòtics
  1. Propietaris
  2. Estàndards
  3. Corrents portadors
  4. PLC / Autòmats programables
  5. Alternatius
 10. Sistema X-10
  1. Característiques generals
  2. Transmissió del senyal
  3. Transmissió de la informació ( protocol )
  4. Codi X-10
  5. Distribució de fases a les aules/taller de IEA
Mínims 1a.aval - dom - Només són aplicables als exàmens de la 2a avaluació !!!
Qüestionari - dom1

2a. Avaluació

 1. KNX/EIB
  1. Origen i necessitat de l'estandard
  2. Característiques
   1. TP
   2. PL
   3. RF
  3. Tipus de configuració
  4. Topologia
  5. Components
   1. Fonts d'alimentació
   2. Acobladors
   3. Unitats d'acoblaments al bus (BCU)
   4. Interfífie física externa (IFE)
   5. Mòdul de comunicació
   6. Bloc de connexió al bus
   7. Sensors
   8. Actuadors
   9. Direccions físiques
   10. Grups i subgrups
  6. Enllaços interesants
 2. PLC
  1. Què és?
   1. CPU
   2. Mòduls típics d'entrada i sortida
   3. Alimentació per a les entrades digitals
   4. Sortides digitals
   5. Connexió amb el PC
   6. Interruptors per fer proves
  2. Aplicacions típiques

Classes extraordinàries

PRACTIQUES Cada un farà una sèrie de pràctiques individuals que es qualificaran, el temps màxim per acabar-les serà de dues hores:

 1. Dimmer convencional
 2. Termostat
 3. PIR
 4. PLC-1
 5. ETS3-1
 6. Dinuy-1
 7. X-10

Si l'alumne falta a una sessió i un altra ha de començar la seva pràctica.

Pràctiques

 1. Habilitats básiques
  1. Seguretat básica
  2. Diseny coherent i ordenat
  3. Mecanitzat de materials
  4. Execució correcta de connexions elèctriques amb i sense conectors grimpats
  5. Dibuixar amb la precisió dels sistemes CAD
 2. AUTOMATISMES SIMPLES
  1. Llum escala
  2. Teleruptor
  3. Interruptor horari
  4. Dimmer clàssic
  5. Dimmer Dinuy
  6. Interruptor Dinuy
  7. Termostat bimetal·lic
  8. Detector PIR
 3. X-10
  1. Introducció al sistema - X-10
  2. Macros 1 amb X-10
 4. KIT DE SIEMENS EIB/KNX
  1. Encendre i apagar un llum amb polsador estàndard
  2. Projecte simple 1
  3. Cuando programar la aplicación y cuando hacer una programación parcial.
  4. Sonda de temperatura
  5. Temporitzador simple
 5. PLC Simatic S7-1200
  1. Primeros pasos
  2. Marcha/paro básico
  3. Temporizadores al PLC
  4. Montacàrregues
  5. Memorias internas
 6. ZELIO TELEMATIC
  1. Luz intermitente mediante temporizadores
  2. Marcha controlada de ventilador
  3. Entradas analógicas

Vocabulari específic

Eines de l'usuari