Compartir fitxers dins l'aula

De Wikicide

Si feu feina en grup o teniu una altra necessitat de passar-vos arxius, no és pràctic enviar-los per correu electrònic, recomanam utilitzar la carpeta de xarxa:

Windows

  • Conectar a unidad de red
  • Triau una lletra ( Z: si es possible )
  • \\samba\iea
  • Conectar al inicio de sesion ( per tenir-ho sempre )

Linux

  • Llocs -> Connecta't a un servidor
  • Servidor: ltsp-server1
  • Tipus: Recurs compartit de Windows
  • Carpeta: public

Recordau que la ubicació és temporal, no té cap mesura de seguretat, si voleu entregar una feina o la feina és important, consultau al professor

Eines de l'usuari