Càlcul de secció de fil de coure per bobinat

De Wikicide

Aplica la norma:

4A per cada mm²

A tenir en compte que per saber la secció del fil a partir del diàmetre del mateix, haurem d'aplicar la fórmula:

S = pi * (d/2)²
Eines de l'usuari